Behandelovereenkomst | Privacy overeenkomst

Tja, het serieuze gedeelte hoort er nou eenmaal ook bij. Lees deze overeenkomst even snel door, dan hebben we dat gehad :).  Het meest belangrijke is de paragraaf ‘Praktisch voor/tijdens/na de behandeling.

Klik hier om de overeenkomst in te zien in PDF formaat.

Behandelovereenkomst en Algemene Voorwaarden

Ondergetekenden:

Naam

Adres

Postcode, Plaats

 

hierna te noemen: “klant” of “je” of “jouw”

En de therapeut:

Frieda Klomp

Wolfhezerweg 75
6874 AC Wolfheze
06-422 32 538

KvK: 69633096

BTW: NL129107001B01

 

hierna te noemen: “therapeut” of “ik” of “mijn”

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Fijn dat je mijn voorwaarden even leest. Het is altijd wat droge stof, daarom heb ik er zoveel mogelijk iets leuks van gemaakt 😊.

 

De behandeling of coachingsessie

De behandeling of coachingsessie wordt gestart wanneer klant aangeeft hulp nodig te hebben voor zijn/haar paard en/of diens relatie met het dier.
Dit kan eenmalig zijn of dit kan een reeks van behandelingen zijn (traject). De therapeut geeft een advies over het aantal benodigde behandelingen/sessies. Bij niet opvolgen van dit advies ligt de verantwoordelijkheid bij de klant.

Trajecten

 

Een traject wordt gestart wanneer klant aangeeft hulp nodig te hebben voor zijn/haar paard en/of diens relatie met het dier.
De klant kan op elk willekeurig moment het traject beëindigen. Echter, vindt er bij eenmaal opgestarte trajecten geen restitutie plaats.
Bij de paard & mens trajecten gaat men ook akkoord met de behandelovereenkomst van mijn collega Linda Krohne, zie www.spirituele-coaching.nl

De therapeut kan het traject eenzijdig beëindigen wanneer er sprake is van:

*De klant gedraagt zich onheus of agressief jegens de therapeut

*De klant weigert aan de behandeling van diens paard mee te werken

*De klant weigert te betalen voor het traject

*De vertrouwensband met de klant is niet langer meer aanwezig

*Indien de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft gemeld aan de therapeut

 

Evaluatie en kwaliteit

Ik houd na de behandeling regelmatig contact met je om evalueren hoe het gaat. Ik streef altijd naar kwaliteit door het meten van resultaat, en het objectief maken van resultaat. Ik vraag je daarom te noteren hoe het paard was voordat de behandeling werd gestart, en vraag je dat tussentijds ook te doen. Zodra dingen beter gaan, zijn we namelijk als snel vergeten hoe het ook alweer was.

 

Veiligheid

Om de veiligheid van jouzelf en/of het paard te garanderen vraag ik je een intake formulier in te vullen. In dit formulier wordt o.a. naar contra-indicaties gevraagd. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze waarheidsgetrouw in te vullen.

 

De klant is zich ervan bewust dat het paard een vluchtdier is. Het kan dus gebeuren dat voor- tijdens of na de behandeling het paard schrikt. Het paard kan hierdoor zichzelf, anderen of de omgeving schade toebrengen. De therapeut stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

 

Betaling live consult/behandeling/coaching

Voor de prijzen verwijs ik je naar mijn website www.paarden-problemen.nl

Alle live behandelingen/consulten/coahcings zijn inclusief btw en exclusief reiskosten à €0,35 per kilometer vanaf Wolfheze.

 

Uiteraard reken ik niets voor even napraten met een kopje koffie 😊.

Het bedrag wordt na de behandeling betaald;

  • Na het sturen van een link naar de webshop of;
  • Binnen 2 dagen na de sessie

Bij niet op tijd betalen worden er kosten in rekening gebracht, en wel 10% van het oorspronkelijke bedrag, per maand.

Bij uitblijven van de betaling, langer dan 3 maanden, wordt een incasso bureau ingeschakeld.

Betaling online consult/behandeling/coaching/traject


Voor de prijzen verwijs ik je naar mijn website www.paarden-problemen.nl

Het bedrag wordt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de sessie betaald via een link naar de webshop.

 

Is er niet betaald, dan vindt de sessie niet plaats.

 

Annuleren van de afspraak live en online


Bij verhindering vraag ik je om mij minimaal 48 uur van tevoren te informeren.

Wordt een afspraak tussen de 48 en 24 uur voor de gemaakte afspraak door de klant afgezegd, dan wordt door de therapeut 50% van de kosten van een reguliere afspraak in rekening gebracht.

Wanneer de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt de volledige prijs van een reguliere afspraak in rekening gebracht.

Laat de klant niets van zich weten op het afgesproken tijdstip, of heeft de klant problemen met geluid, beeld of verbinding, dan wordt door de therapeut eveneens het volledige tarief in rekening gebracht zonder restitutie. De afspraak wordt niet kosteloos verzet naar een andere datum of tijdstip.

 

Bijwerkingen paard


Na de (live of afstands-) behandeling kunnen bijwerkingen optreden. Doorgaans zijn deze positief van aard.

 

Klachten kunnen in eerste instantie verergeren alvorens te verbeteren, schrik daar niet van.
Het paard kan daarnaast meer gaan zweten, wat stijf zijn of juist heel los, verharen, andere soort mest geven, anders reageren op eigenaar of andere paarden, enzovoorts.
Tevens wordt het paard, door de behandeling, meer zichzelf en zal zijn eigen stem meer laten horen. Soms kan het lastig zijn om dit te accepteren.

Neem bij twijfel over de bijwerkingen altijd even contact op om dit te overleggen.

 

Ook als ik alleen het dier heb behandeld kan de mens daarna bijwerkingen ervaren, aangezien eigenaar en paard met elkaar in verbinding staan. Dit uit zich meestal in diepe ontspanning, veel gapen (loslaten) en/of vermoeidheid.

Aandachtspunten /bijwerkingen na een persoonlijke coaching


Het kan zijn dat je na een sessie zelf ook wat vermoeid bent of hoofdpijn ervaart. Dit is een normaal verschijnsel. Vrolijk en energiek worden ook 😊.
Twijfel je, neem dan altijd even contact op.

 

Medische verantwoordelijkheid


De behandelingen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. De therapeut verwacht dat de klant eerst een (dieren)arts consulteert om strikt medische klachten uit te sluiten, of zich te vergewissen van wat de (dieren) arts klant en/of het paard kan betekenen.

 

Indien de klant wil stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen klant en de arts of betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

 

Ik als therapeut neem geen bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

 

Praktische aanwijzingen voor/tijdens/na de behandeling


Het liefst behandel ik het paard op een plek waar deze zich het meest prettig voelt. Vaak is dat een plek waar kuddeleden staan.
Het paard mag zichzelf uiten. Dit kan bijvoorbeeld door te bewegen of aan te geven dat het weg wil. Dit betekent dat ik het paard het liefst behandel in bijvoorbeeld een paddock of longeercirkel.
Soms vinden paarden het fijn om ergens op te kauwen, ik bied daarvoor meestal het halstertouw aan, zorg ervoor dat dit je niet meest sjieke variant is.

Bij regen of juist extreme hitte is het fijn als er beschutting aanwezig is.
Het is voor mij geen probleem als het paard vies of nat is. Wel dient het paard voldoende uitgestapt te zijn na het werk, in het geval dat van toepassing is.

Het paard wordt tijdens de behandeling nooit vastgezet danwel vastgehouden door de eigenaar. Dit om een optimale communicatie te bewerkstelligen tussen mij en het paard. Uiteraard kan het wel voorkomen dat ik je vraag even te assisteren.

Tijdens de behandeling draag ik zorg voor het paard en ik begeleid het paard. 

Het kan zijn dat ik jou als eigenaar vraag om even weg te gaan tijdens te behandeling. Vat dit niet persoonlijk op. Sommige paarden durven zich, vaak uit loyaliteit, niet te uiten of te laten zien als de eigenaar in de nabije omgeving is.

Na de behandeling adviseer ik het paard 2 tot 3 dagen rust te geven in de vorm van grondwerk, wandelen, of samen ‘zijn’. Ik raad het in deze periode af om het paard met een ruiter te belasten.

Note: Ik ben dol op koffie, welke ik na de behandeling graag met je nuttig om nog een en ander te bespreken 😊

Begeleiding en adviezen

De therapeut zal de klant begeleiden door hem/haar zo goed mogelijk bewust te maken, en indien nodig oefeningen en huiswerk te geven en te begeleiden.
Hierbij is de inzet van de klant noodzakelijk voor het resultaat van het traject.
Tevens zal de therapeut, indien nodig, advies geven omtrent de huisvesting en het voedsel van het paard.

 

De therapeut onthoudt zich zo veel mogelijk van het doen van uitspraken over behandelingen, gezondheid, medicatie of interventies van andere disciplines; ik heb niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Voorgeschreven supplementen en kruiden

De therapeut zal indien nodig supplementen en kruiden adviseren op basis van kennis en meting.
Je blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat je zelf met de adviezen doet, en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op Paarden Problemen, Ontmoet je paard, Frieda Klomp of de therapeut.

De therapeut onthoudt zich zo veel mogelijk van het doen van uitspraken over behandelingen, gezondheid, medicatie of interventies van andere disciplines; ik heb niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Contact na de behandeling/sessie

Indien er complicaties of bijwerkingen opmerkt naar aanleiding van de behandeling, neem dan gerust direct contact op met de therapeut 06-422 32 538 en/of via info@ontmoetjepaardnl. Als het gesprek meer dan 15 minuten duurt, zal deze in rekening worden gebracht.

Klachten

Voor klachten of andere op-of aanmerkingen geldt; ben je tevreden, vertel het anderen,

Heb je klachten, vertel het mij.
Klachten worden 1 op 1 doorgestuurd naar info@Balens.nl, waar ik verzekerd ben.

 

Ondertekening:

Middels het invullen van het intakeformulier wordt akkoord gegeven op de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden.

Privacy

Hierna wordt het echt heel saai, maar ik dien het te vermelden.

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens is het van belang dat de therapeut zeer zorgvuldig met uw privacy en persoonsgegevens omgaat. In het bijgevoegde document Overeenkomst Omgang Persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegeven is vastgelegd hoe de therapeut omgaat met uw persoonsgegevens.

De klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor het veilig versturen en gebruik maken van mail, telefoon, Whatsapp, Messenger, of andere programma’s waarmee u contact opneemt met de therapeut en persoonsgegevens doorgeeft.

Tevens is klant verantwoordelijk voor het beschermen van de via genoemde middelen ontvangen informatie van de therapeut, welke privacygevoelig kunnen zijn.

Gebruik van alle informatie van en naar therapeut door anderen dan de klant en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn tot kennisneming, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan en is de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

Klant heeft te allen tijde het recht om diens eigen persoonsgegevens in te zien.

 

In overleg is het mogelijk om uw gegevens te wijzigen. Klant heeft de plicht om de therapeut te voorzien van correcte persoons- en adresgegevens. De therapeut heeft de plicht om zeer zorgvuldig met uw cliëntgegevens om te gaan en doet er dan ook van alles aan om dat te waarborgen. De cliënt heeft de plicht om zeer zorgvuldig met diens eigen cliëntgegevens om te gaan en veiligheid te waarborgen. Cliënt mag diens persoonsgegevens altijd opvragen voor inzage. Er zal dan een kopie worden toegestuurd.

De therapeut gebruikt persoonsgegevens zoals een e-mailadres alleen voor eigen gebruik voor het versturen van nieuwsbrieven en opdrachten in het kader van de behandeling.

 

Overeenkomst Omgang Persoonsgegevens in het kader van Algemene Verordening Persoonsgegevens

 

Welke gegevens legt de therapeut vast?

 

De volgende onderwerpen leg ik vast:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email-adres van de klant

Wie werkt er met uw persoonsgegevens?

Ik ben zelfstandig ondernemer en ben de enige die toegang heeft tot de persoonsgegevens.
Mijn accountant heeft inzage in mijn facturen waarin uw naam en adres zijn opgenomen. Deze houdt zich ook aan de AVG en gebruikt uw gegevens niet.

Ik bespreek wel eens met collega’s of intervisiegroepen casuistiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 

De beveiliging van uw gegevens
Mijn facturen met uw naam en adres erop, worden digitaal bewaard en zijn beveiligd middels een wachtwoord.

Het intake formulier is een online formulier welke tevens is beveiligd met een wachtwoord.
Mijn computer en mijn telefoon zijn door middel van een wachtwoord beveiligd.

 

Wat doet uw therapeut bij een datalek?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.

 

Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). De therapeut volgt hierin de regelgeving

 

Ondertekening:

 

Middels het invullen van het intakeformulier wordt akkoord gegeven op de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden.

 

Ontvang unieke inzichten

Meld je aan voor Frieda’s nieuwsbrief n ontvang unieke tips en  inzichten die jou en je paard verder brengen.