Behandelovereenkomst | Privacy overeenkomst

Tja, het serieuze gedeelte hoort er nou eenmaal ook bij. Lees deze overeenkomst even snel door, dan hebben we dat gehad :).  Het meest belangrijke is de paragraaf ‘Praktisch voor/tijdens/na de behandeling.

Ondergetekenden: Naam
Adres
Postcode, Plaats 

 hierna te noemen: “klant” of “je” of “jouw” 

& Frieda Klomp
Boshoeve 2
6874 NB Wolfheze
06-422 32 538 KvK: 69633096
BTW: NL129107001B01 

 hierna te noemen: “therapeut” of “ik” of “mijn” 

 verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Startdatum en beëindiging traject

Het behandeltraject wordt gestart wanneer klant aangeeft hulp nodig te hebben voor zijn of haar paard en/of bij diens relatie met het dier.  

Het wordt beëindigd wanneer de beoogde therapiedoelen bereikt zijn of wanneer de klant besluit het traject te beëindigen. De klant kan op elk willekeurig moment het traject beëindigen.  

De therapeut kan het traject eenzijdig beëindigen wanneer er sprake is van: 

 

*De klant gedraagt zich onheus of agressief jegens de therapeut  

*De klant weigert aan de behandeling mee te werken 

*De klant weigert te betalen voor de behandeling 

*De vertrouwensband met de klant is niet langer meer aanwezig 

*Indien de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft gemeld aan de therapeut 

Evaluatie en kwaliteit

Ik houd na de behandeling regelmatig contact met je om evalueren hoe het gaat. Ik streef altijd naar kwaliteit door het meten van resultaat, en het objectief maken van resultaat. Ik vraag je daarom te noteren hoe het paard was voordat de behandeling werd gestart, en vraag je dat tussentijds ook te doen. Zodra dingen beter gaan, zijn we namelijk als snel vergeten hoe het ook alweer was. Gaat het om een sessie voor jezelf, houd dan voor jezelf ook notities bij.  

Veiligheid

Om de veiligheid van jouzelf en/of het paard te garanderen vraag ik je een intake formulier in te vullen. In dit formulier wordt o.a. naar contra-indicaties gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze waarheidsgetrouw in te vullen.  

 De klant is zich ervan bewust dat het paard een vluchtdier is. Het kan dus gebeuren dat voor- tijdens of na de behandeling het paard schrikt. Het paard kan hierdoor zichzelf, anderen of de omgeving schade toebrengen. De therapeut stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.  

Tarieven en betalingen

Tarief en betaling live consult/behandeling 
Tarieven kan je hier vinden en zijn exclusief reiskosten a 35 cent per kilometer. 
Uiteraard reken ik niets voor even napraten met een kopje koffie  

Het bedrag wordt na de behandeling betaald; 

  • Contant of, 
  • Via Tikkie of 
  • Vooraf via de website (reiskosten worden achteraf berekend en in rekening gebracht
  • Na het sturen van een factuur (geef het even aan als je een factuur wenst te ontvangen) 

Tarief en betaling online coaching/behandeling op afstand 
Het bedrag wordt voorafgaand aan de sessie of de behandeling betaald; 

  • Via Tikkie of 
  • Na het ontvangen van een factuur (geef het even aan als je een factuur wenst te ontvangen) 
  • Via de webshop

Annuleren van de afspraak

Bij verhindering dient de klant minimaal 48 werkdagen van te voren de therapeut te informeren.  

Wordt een afspraak tussen de 48 en 24 uur voor de gemaakte afspraak door de klant afgezegd, dan wordt door de therapeut 50% van de kosten van een reguliere afspraak in rekening gebracht.  

Wanneer de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt de volledige prijs van een reguliere afspraak in rekening gebracht. 

Verschijnt de klant niet op het afgesproken tijdstip, dan wordt door de therapeut eveneens de volledige tijd van een reguliere afspraak in rekening gebracht. 

Afspraak verzetten wegens omstandigheden is in overleg altijd mogelijk. 

Bijwerkingen

Klachten kunnen in eerste instantie verergeren alvorens te verbeteren, schrik daar niet van.  
Het paard kan daarnaast meer gaan zweten, wat stijf zijn of juist heel los, verharen, andere soort mest geven, anders reageren op eigenaar of andere paarden, enzovoorts.  
Tevens wordt het paard, door de behandeling, meer zichzelf en zal zijn eigen stem meer laten horen. Soms kan het lastig zijn voor de klant om dit te accepteren.  

Neem bij twijfel over de bijwerkingen altijd even contact op om dit te overleggen. 

Ook als ik alleen het dier heb behandeld kan de mens daarna bijwerkingen ervaren, aangezien eigenaar en paard met elkaar in verbinding staan. Dit uit zich meestal in diepe ontspanning, veel gapen (loslaten) en/of vermoeidheid.  

 Aandachtspunten /bijwerkingen na een persoonlijke coaching

Het kan zijn dat je na een sessie wat vermoeid bent of hoofdpijn ervaart. Dit is een normaal verschijnsel. Energie en veel vrolijkheid ook :).

Twijfel je, neem dan altijd even contact op.  

Medische verantwoordelijkheid

ndien de klant wil stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen klant en de arts of betreffende beoefenaar van deze andere discipline. 

Ik als therapeut neem geen bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. 

Praktische aanwijzingen voor/tijdens/na de behandeling

Het liefst behandel ik het paard op een plek waar deze zich het meest prettig voelt. Vaak is dat een plek waar kuddeleden staan.  
Het paard mag zichzelf uiten. Dit kan bijvoorbeeld door te bewegen of aan te geven dat het weg wil. Dit betekent dat ik het paard het liefst behandel in bijvoorbeeld een paddock of longeercirkel 
Soms vinden paarden het fijn om ergens op te kauwen, ik bied daarvoor meestal het halstertouw aan, zorg ervoor dat dit je niet meet sjieke variant is.  

Bij regen of juist extreme hitte is het fijn als er beschutting aanwezig is.  
Het is voor mij geen probleem als het paard vies of nat is. Wel dient het paard voldoende uitgestapt te zijn na het werk, in het geval dat van toepassing is.  

Het paard wordt tijdens de behandeling nooit vastgezet danwel vastgehouden door de eigenaar. Dit om een optimale communicatie te bewerkstelligen tussen mij en het paard. Uiteraard kan het wel voorkomen dat ik je vraag even te assisteren. 

Tijdens de behandeling draag ik zorg voor het paard en ik begeleid het paard.   

Het kan zijn dat ik jou als eigenaar vraag om even weg te gaan tijdens te behandeling. Vat dit niet persoonlijk op. Sommige paarden durven zich, vaak uit loyaliteit, niet te uiten of te laten zien als de eigenaar in de nabije omgeving is.  

Na de behandeling adviseer ik het paard 2 a 3 dagen rust te geven in de vorm van grondwerk, wandelen, of samen ‘zijn’. Ik raad het in deze periode af om het paard met een ruiter te belasten.  
 

Note: Ik ben dol op koffie, welke ik na de behandeling graag met je nuttig om nog een en ander te bespreken 😊  

Begeleiding en adviezen

De therapeut zal de klant begeleiden door hem/haar zo goed mogelijk bewust te maken, en indien nodig oefeningen en huiswerk te geven en te begeleiden. 
Hierbij is de inzet van de klant noodzakelijk voor het resultaat van het traject. 
Tevens zal de therapeut, indien nodig, advies geven omtrent de huisvesting en het voedsel van het paard.  

Cursussen, webinars en opleidingen

Deelname aan een opleiding of cursus is geheel op eigen risico. De deelnemer heeft er kennis van genomen dat het paard een vluchtdier is. Er kunnen zich ongelukken voordoen als we met levende have werken. Het risico hiervoor ligt bij de deelnemer. 
Uiteraard nemen we geen onnodige risico’s en werken we in afstemming met het paard.

Video en foto opnames

Bij deelname aan opleidingen, webinars of cursussen worden foto/video opnames gemaakt, teneinde een groter publiek te kunnen bereiken, zodat nog meer mensen kunnen leren en we nog meer dieren kunnen helpen. 
De deelnemer gaat akkoord met het gebruik van de opnames.  
Uiteraard worden de beelden enkel voor dit doeleinde gebruikt. 

Klachten

oor klachten of andere op-of aanmerkingen geldt; ben je tevreden, vertel het anderen, heb je klachten, vertel het mij. 

Klachten worden 1 op 1 doorgestuurd naar info@Balens.nl, waar ik verzekerd ben.  
Als klant kan je je melden bij het NIBIG, waar ik geregistreerd sta als therapeut. 

Ondertekening

Middels het invullen van het intakeformulier en/of het zetten van het vinkje bij de online betaling wordt akkoord gegeven op de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden.  

Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens is het van belang dat de therapeut zeer zorgvuldig met uw privacy en persoonsgegevens omgaat. In het bijgevoegde document Overeenkomst Omgang Persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegeven is vastgelegd hoe de therapeut omgaat met uw persoonsgegevens. 

De klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor het veilig versturen en gebruik maken van mail, telefoon, Whatsapp, Messenger, of andere programma’s waarmee u contact opneemt met de therapeut en persoonsgegevens doorgeeft. 

Tevens is klant verantwoordelijk voor het beschermen van de via genoemde middelen ontvangen informatie van de therapeut, welke privacygevoelig kunnen zijn. 

Gebruik van alle informatie van en naar therapeut door anderen dan de klant en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn tot kennisneming, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan en is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. 

Klant heeft te allen tijde het recht om diens eigen persoonsgegevens in te zien.  

 In overleg is het mogelijk om uw gegevens te wijzigen. Klant heeft de plicht om de therapeut te voorzien van correcte persoons- en adresgegevens. De therapeut heeft de plicht om zeer zorgvuldig met uw cliëntgegevens om te gaan en doet er dan ook van alles aan om dat te waarborgen. De cliënt heeft de plicht om zeer zorgvuldig met diens eigen cliëntgegevens om te gaan en veiligheid te waarborgen. Cliënt mag diens persoonsgegevens altijd opvragen voor inzage. Er zal dan een kopie worden toegestuurd. 

De therapeut gebruikt persoonsgegevens zoals een e-mailadres alleen voor eigen gebruik voor het versturen van nieuwsbrieven en opdrachten in het kader van de behandeling.